4 thoughts on “Conditionala

    • Nu, pentru ca “had” vine de la Past Perfect si doar tipul III foloseste Past Perfect. la fel cu “were”, care e doar la tipul II, pentru ca acolo folosim Past Simple (de fapt subjonctivul)

Leave a Comment